مراقب مراقبت از خودرویتان باشید! بخش اول

بر عکس اکثریت کشورهای دنیا، در ایران خودرو کالایی سرمایه ایست. اگرچه در همه جای دنیا هم معمولا خودرو پس از خانه مهمترین سرمایه هر خانواده یا شخص است. بنابراین مهم است که از این سرمایه مراقبت شود...

ادامه مطلب