مراقب مراقبت از خودرویتان باشید بخش دوم (سیستم تعلیق و فرمان)

این چی هست؟ سیستم تعلیق و فرمان سیستمی کلیدی است که ایمنی سواری و راندن خودرو مستقیما به آن بستگی دارد. حداقل یک بار در سال بازدید مرتب و قاعده مند آن به همراه بررسی...

ادامه مطلب

مراقب مراقبت از خودرویتان باشید! بخش اول

بر عکس اکثریت کشورهای دنیا، در ایران خودرو کالایی سرمایه ایست. اگرچه در همه جای دنیا هم معمولا خودرو پس از خانه مهمترین سرمایه هر خانواده یا شخص است. بنابراین مهم است که از این سرمایه مراقبت شود...

ادامه مطلب

لنت اکسترا

مزایای لنت های ترمز نو و با کیفیت

ترمزهای شما یکی از مهمترین بخشهای سیستم ایمنی خودرو هنگام رانندگی هستند. در یک موقعیت وحشت انگیز توقف اجباری و ناگهانی  که تنها عکس العمل ممکن برای شما فشار دادن پدال ترمز است، تنها لنت های ترمز با...

ادامه مطلب