کاربرد هوش مصنوعی در صنعت خودرو: آیا ارزش تلاش دارد؟ (بخش دوم)

چگونه برندهای اتومبیل از هوش مصنوعی برای بهبود تجربه کاربر استفاده می کنند همانطور که اشاره کردیم ، موارد استفاده از درآمدزایی از داده های جمع آوری شده توسط خودرو و زمینه هایی در صنعت خودرو...

ادامه مطلب

کاربرد هوش مصنوعی در صنعت خودرو: آیا ارزش تلاش دارد؟ (بخش اول)

بازیگران بازار خودرو عادت به رقابت شدید دارند؛ آنچه که آنها با آن آشنایی ندارند رقابت با غول های فناوری است که ناگهان وارد تمام مراحل صنعت اتومبیل سازی سنتی و محافظه کار شده...

ادامه مطلب