کاربرد هوش مصنوعی در صنعت خودرو: آیا ارزش تلاش دارد؟ (بخش اول)

بازیگران بازار خودرو عادت به رقابت شدید دارند؛ آنچه که آنها با آن آشنایی ندارند رقابت با غول های فناوری است که ناگهان وارد تمام مراحل صنعت اتومبیل سازی سنتی و محافظه کار شده...

ادامه مطلب