10 روش عملی برای مراقبت از موتور خودرو (قسمت دوم)

اطمینان از عملکرد درست سیستم خنک کننده علاوه بر تعویض روغن، قسمت دیگری برای خنک نگه داشتن موتور وجود دارد که نمی توان از آن چشم پوشی کرد. سیستم خنک کننده(Cooling system). سیستم خنک...

ادامه مطلب