سیستم فید (FEAD) خودرو و قطعات آن

امروزه بیش از هرزمان دیگری سیستم فید خودرو (FEAD_Front End Axiulary Drive) اهمیت پیدا کرده است. در موتورهای هوا خنک نظیر فولکس واگن بیتل مدل قدیم تسمه ها فقط برای حرکت دادن پروانه رادیاتور و دینام برای شارژ...

ادامه مطلب